Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
21
Hide details for 17/07/202017/07/2020
70/TB-UBND V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Nội dung giúp việc Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020.
2559/UBND-VXNV V/v ý kiến đối với nội dung và đề xuất có liên quan tại công văn số 2397/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2537/UBND-TCDNC V/v triển khai chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch tại khu đất Tòa nhà hỗn hợp Hacom Mall
2553/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020
2548/UBND-VXNV V/v tiếp tục quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới
2589/VPUB-KTTH V/v triển khai kế hoạch hành động thực hiện kết luận số 54-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
2588/VPUB-KTTH V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh
2582/VPUB-VXNV V/v điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình cấp nước sinh hoạt sử dụng vốn dự án chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dự án trên kết quả
2575/VPUB-KTTH V/v khẩn trương cung cấp các tài liệu, thông tin cho kiểm toán nhà nước chuyên ngành V về dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải- Tiểu dự án thành phố PRTC
2544/CTR-BTC Chương trình, phân công và tiến trình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VII- năm 2020
2545/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện các công việc có liên quan tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII- năm 2020
2542/UBND-KTTH V/v khẩn trương tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 83/2020/QĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ
319/PC-VPUB V/v chuyển văn bản số 1597 của UBND huyện Ninh Sơn
2541/KH-UBND Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2020
2602/VPUB-KTTH V/v đồng ý tổ chức nạo vét thượng lưu đập Ma Rên, đạp Kía thuộc hệ thống hồ Tân Giàn để tăng dung tích trữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân
69/TB-UBND V/v phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020.
2593/VPUB-TTPVHCC V/v khẩn trương tham mưu quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
1173/QĐ-UBND V.v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế sau 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 06/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
23/2020/QĐ-UBND V.v ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Ninh Thuận.
22/2020/QĐ-UBND V.v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1180/QĐ-UBND V.v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phòng chống thiên tai; lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; lĩnh vực Lâm nghiệp; lĩnh vực Thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
17
Show details for 16/07/202016/07/2020
19
Show details for 15/07/202015/07/2020
22
Show details for 14/07/202014/07/2020
3
Show details for 13/07/202013/07/2020
4
Show details for 10/07/202010/07/2020
9
Show details for 09/07/202009/07/2020
8
Show details for 08/07/202008/07/2020
16
Show details for 07/07/202007/07/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng