Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 21/09/202321/09/2023
5
Show details for 20/09/202320/09/2023
3
Show details for 19/09/202319/09/2023
7
Show details for 18/09/202318/09/2023
1
Show details for 17/09/202317/09/2023
2
Show details for 16/09/202316/09/2023
4
Show details for 14/09/202314/09/2023
5
Show details for 13/09/202313/09/2023
6
Show details for 12/09/202312/09/2023
6
Show details for 11/09/202311/09/2023
1
Show details for 07/09/202307/09/2023
6
Show details for 06/09/202306/09/2023
3
Show details for 05/09/202305/09/2023
1
Show details for 03/09/202303/09/2023
6
Show details for 31/08/202331/08/2023
5
Show details for 30/08/202330/08/2023
3
Show details for 29/08/202329/08/2023
13
Show details for 28/08/202328/08/2023
1
Show details for 27/08/202327/08/2023
3
Show details for 26/08/202326/08/2023
10
Hide details for 25/08/202325/08/2023
3558/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh
3559/KH-UBND V/v Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2023.
3560/UBND-VXNV V/v rà soát, chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
3561/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 747/CĐ-TTg ngày 16/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh
3564/UBND-VXNV V/v tăng cường thực hiện một số giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến
3566/UBND-TCD V/v khẩn trương thống kê các thủ tục hành chính có khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3569/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3571/UBND-TCD V/v xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
3573/UBND-KTTH V/v xem xét tham mưu xử lý trách nhiệm tại Dự án Ninh Chữ Sailing Bay


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng