Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 14/10/202214/10/2022
4472/KH-UBND V/v Khảo sát, tính toán Năng suất lao động và Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1432/QĐ-UBND V/v công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
4473/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện công tác kiểm tra, nâng cao cảnh báo các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đá lăn trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ.
43/VPUB-LCT V/v Lịch công tác tuần 42
340/TB-VPUB V/v Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận
553/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy trình vận hành điều tiết Hồ chứa nước Sông Cái
8
Hide details for 13/10/202213/10/2022
4445/QC-UBND-TĐTN V/v phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh THuận giai đoạn 2022-2027.
4449/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 23/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
4448/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Anh trong các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh năm 2022
56/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1426/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát Chương trình “Hóa đơn may mắn”
57/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
4456/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 16/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ
4455/KH-UBND V/v Khảo sát bổ sung một số thông tin tính toán chỉ tiêu kinh tế biển năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 12/10/202212/10/2022
4428/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
111/TB-BCĐ V/v Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Ninh Thuận năm 2022
4077/VPUB-VXNV V/v rà soát Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm
112/TB-UBND V/v Chương trình thăm của lãnh đạo tỉnh nhân dịp lễ hội Katê năm 2022
41/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41/2022 (Điều chỉnh) (Từ ngày 10/10 đến ngày 14/10/2022)
4430/UBND-TCDNC V/v triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.
3
Hide details for 11/10/202211/10/2022
4406/KH-BCĐ389 V/v Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới biển và địa bàn tỉnh
4401/UBND-KTTH V/v bảm đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh
4416/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
2
Hide details for 10/10/202210/10/2022
1416/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 06/10/2022
1427/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Nho và Táo tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng