Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 20/06/202220/06/2022
3
Show details for 19/06/202219/06/2022
1
Show details for 18/06/202218/06/2022
1
Show details for 17/06/202217/06/2022
2
Show details for 16/06/202216/06/2022
2
Show details for 15/06/202215/06/2022
3
Show details for 14/06/202214/06/2022
1
Show details for 13/06/202213/06/2022
1
Show details for 12/06/202212/06/2022
4
Show details for 09/06/202209/06/2022
4
Show details for 08/06/202208/06/2022
6
Show details for 07/06/202207/06/2022
7
Show details for 06/06/202206/06/2022
3
Show details for 04/06/202204/06/2022
6
Show details for 03/06/202203/06/2022
1
Show details for 02/06/202202/06/2022
4
Show details for 01/06/202201/06/2022
10
Show details for 31/05/202231/05/2022
3
Show details for 30/05/202230/05/2022
1
Show details for 28/05/202228/05/2022
7
Show details for 27/05/202227/05/2022
8
Hide details for 26/05/202226/05/2022
2244/KH-UBND V/v Tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ
2247/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và hỗ trợ thu hút đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2022
2263/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ
27/2022/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2279/UBND-VXNV V/v tiếp nhận hồ sơ và thu phí thi tuyển công chức năm 2022
59/TB-UBND Về việc tuyển dụng công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2022
2272/UBND-VXNV V/v phối hợp tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch Quốc gia 2023
8/CT-UBND về việc triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng