Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
12
Hide details for 29/04/202229/04/2022
1813/KH-UBND V/v Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh
1815/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 381/CĐ-TTg ngày 25/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ
497/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.
1826/CTR-BCĐ V/v Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025
495/QĐ-UBND Về việc cho phép thành lập Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Ninh Thuận
1825/KH-UBND V/v Thực hiện các chỉ tiêu về số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh
22/2022/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều củaSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1821/KH-UBND V/v Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” năm 2022
1820/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022
55/HĐGSXS-TB V/v thay đổi thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số tỉnh, Ban Giám sát xổ số huyện Ninh Sơn.
1829/UBND-VXNV V/v Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
1831/UBND-KTTH V/v đẩy mạnh cập nhật, khai thác sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 28/04/202228/04/2022
4
Show details for 27/04/202227/04/2022
2
Show details for 26/04/202226/04/2022
10
Show details for 25/04/202225/04/2022
2
Show details for 23/04/202223/04/2022
10
Show details for 22/04/202222/04/2022
3
Show details for 21/04/202221/04/2022
13
Show details for 20/04/202220/04/2022
6
Show details for 19/04/202219/04/2022
2
Show details for 18/04/202218/04/2022
1
Show details for 17/04/202217/04/2022
2
Show details for 11/04/202211/04/2022
1
Show details for 10/04/202210/04/2022
12
Show details for 08/04/202208/04/2022
3
Show details for 05/04/202205/04/2022
8
Show details for 04/04/202204/04/2022
8
Show details for 01/04/202201/04/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng