Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Show details for 20/03/202320/03/2023
2
Show details for 17/03/202317/03/2023
5
Show details for 16/03/202316/03/2023
9
Show details for 15/03/202315/03/2023
5
Show details for 14/03/202314/03/2023
8
Show details for 13/03/202313/03/2023
3
Show details for 11/03/202311/03/2023
1
Show details for 10/03/202310/03/2023
3
Show details for 09/03/202309/03/2023
7
Show details for 08/03/202308/03/2023
3
Show details for 07/03/202307/03/2023
7
Show details for 06/03/202306/03/2023
7
Show details for 04/03/202304/03/2023
3
Show details for 03/03/202303/03/2023
4
Show details for 02/03/202302/03/2023
7
Show details for 01/03/202301/03/2023
9
Show details for 28/02/202328/02/2023
10
Show details for 27/02/202327/02/2023
7
Show details for 24/02/202324/02/2023
1
Show details for 23/02/202323/02/2023
6
Show details for 22/02/202322/02/2023
2
Show details for 21/02/202321/02/2023
6
Show details for 20/02/202320/02/2023
7
Hide details for 17/02/202317/02/2023
526/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023
532/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023
533/UBND-VXNV V/v triển khai Thông tư số 06/2022/TT-UBDT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
534/KH-UBND V/v Phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
195/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức tạm thời của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
8/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 08/2023 (Từ ngày 20/02 đến ngày 24/02/2023)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng