Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 03/06/202203/06/2022
23/VPUB-LCT Lịch tuần 23
2407/KH-UBND V/v Triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển
9/CT-UBND V/v Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2419/KH-BCĐ V/v Kế hoạch Hoạt động hè năm 2022
2422/KH-UBND V/v Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2022
667/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trung học cơ sở Trần Thi, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
1
Hide details for 02/06/202202/06/2022
2383/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
4
Hide details for 01/06/202201/06/2022
654/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định số 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ
2374/KH-UBND V/v Triển khai Chương trình kết hợp quân dân y chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2370/KH-UBND V/v Tổ chức Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) và trao Giải Báo chí tỉnh Ninh Thuận năm 2021
2367/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
10
Hide details for 31/05/202231/05/2022
2329/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Tay chân miệng.
2330/KH-UBND V/v Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
645/QĐ-UBND V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
126/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022
2348/KH-UBND V/v Tổ chức Hội thảo đánh giá và phân tích các nội dung tác động đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021
2343/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030”.
2339/UBND-VXNV V/v tăng cường cập nhật thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng/Trang thông tin điện tử
649/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch nhân rộng Mô hình chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
650/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận
312/QĐ-UBND V/v Phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Khánh Hải
2
Hide details for 30/05/202230/05/2022
643/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
642/QĐ-UBND Về việc đính chính Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự toán mua sắm hàng hoá bồi dưỡng đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại năm 2022 của Bệnh viện đa khoa tỉnh
1
Hide details for 28/05/202228/05/2022
310/QĐ-UBND V/v Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng