Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 20/12/202320/12/2023
5304/UBND-KTTH V/v tăng cường triển khai các giải pháp ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo nguồn cung thực phẩm.
438/TB-VPUB V/v Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tại cuộc họp nghe báo cáo Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
1790/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
1791/QĐ-UBND V/v QĐ phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo hạng chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn
1789/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
5307/UBND-KTTH V/v triển khai Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024
1
Hide details for 18/12/202318/12/2023
5283/UBND-KTTH V/v tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
1
Hide details for 15/12/202315/12/2023
713/QĐ-UBND V/v Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2024 được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 87/2022/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1
Hide details for 12/12/202312/12/2023
5477/KH-UBND V/v Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
1
Hide details for 11/12/202311/12/2023
5182/UBND-VXNV Về việc gia hạn thời gian tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 06/12/202306/12/2023
5095/UBND-VXNV V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2024
1
Hide details for 05/12/202305/12/2023
120/TB-UBND V/v Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1
Hide details for 04/12/202304/12/2023
97/2024/QĐ-UBND V/v Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1
Hide details for 28/11/202328/11/2023
4973/UBND-VXNV V/v rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Phương án sắp xếp các phường trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm giai đoạn 2023-2025
1
Hide details for 27/11/202327/11/2023
92/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
1
Hide details for 26/11/202326/11/2023
85/2023/QĐ-UBND Về việc bổ sung một số nội dung của Phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 25/11/202325/11/2023
48/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 48/2023 (Từ ngày 27/11 đến ngày 02/12/2023)
1
Show details for 23/11/202323/11/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng