Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
5
Hide details for 21/07/202321/07/2023
41/2023/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
972/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Mai (lần hai)
974/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Ngọc Trúc (lần hai)
407/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Cổ phần điện mặt trời Trung Nam thuê đất để xây dựng Trạm biến áp 220 kV Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam kết hợp nông nghiệp tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
2996/UBND-TCD V/v đăng ký đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trong lĩnh vực chuyển đổi số
3
Hide details for 20/07/202320/07/2023
77/TB-UBND V/v viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)
964/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
965/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên, chấm dứt hoạt động các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 19/07/202319/07/2023
2937/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 223-KH/TU ngày 05/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2941/UBND-VXNV V/v triển khai rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
2948/UBND-TCD V/v triển khai các nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 740/BC-BDN ngày 13/6/2023 và Báo cáo số 789/BC-BDN ngày 26/6/2023 của Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
4
Hide details for 18/07/202318/07/2023
2913/UBND-VXNV V/v Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Tay chân miệng
240/TB-VPUB Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại buổi làm việc với Thanh tra tỉnh nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Thanh tra tỉnh
2925/UBND-KTTH V/v chuẩn bị các nội dung báo cáo phục vụ đoàn công tác của Chính phủ làm việc với địa phương (định kỳ hàng tháng)
395/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 15/07/202315/07/2023
2890/UBND-PVHCC V/v triển khai cấp bản điện tử Giấy khai sinh, Trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí”
2891/UBND-TCD V/v triển khai sử dụng, vận hành chính thức Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh
3
Hide details for 14/07/202314/07/2023
947/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
2877/KH-UBND V/v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Ninh Thuận năm 2023
2879/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Công văn số 5197/VPCP-KSTT ngày 12/7/2023 của Văn phòng Chính phủ
3
Hide details for 13/07/202313/07/2023
2861/CTR-UBND V/v Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023)
2857/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2855/UBND-KTTH V/v triển khai Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng