Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/09/202316/09/2023
4
Show details for 14/09/202314/09/2023
5
Show details for 13/09/202313/09/2023
6
Show details for 12/09/202312/09/2023
6
Show details for 11/09/202311/09/2023
1
Show details for 07/09/202307/09/2023
6
Show details for 06/09/202306/09/2023
3
Show details for 05/09/202305/09/2023
1
Show details for 03/09/202303/09/2023
6
Show details for 31/08/202331/08/2023
5
Show details for 30/08/202330/08/2023
3
Show details for 29/08/202329/08/2023
13
Show details for 28/08/202328/08/2023
1
Show details for 27/08/202327/08/2023
3
Show details for 26/08/202326/08/2023
10
Show details for 25/08/202325/08/2023
4
Show details for 24/08/202324/08/2023
7
Show details for 23/08/202323/08/2023
5
Show details for 22/08/202322/08/2023
9
Hide details for 21/08/202321/08/2023
1099/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Lương Đình Phổ (lần hai)
1100/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phương (lần hai)
50/2023/QĐ-UBND V/v Quy định một số nội dung chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1105/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận
1104/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính Lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
3469/UBND-VXNV V/v Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận đến hết năm 2026
3473/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đến năm 2030.
3482/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023
3479/KH-UBND V/v Kế hoạch Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Show details for 18/08/202318/08/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng