Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 30/03/202230/03/2022
1297/KH-BĐHCĐS V/v Triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1292/KH-UBND V/v Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022
353/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 24/3/2022
7
Hide details for 29/03/202229/03/2022
13/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)
1275/KH-UBND V/v Ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022 - 2025
1276/KH-UBND V/v Triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, thực hiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
349/QĐ-UBND Về việc Tổ chức lại Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
1288/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Triển khai Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
352/QĐ-UBND Về việc Thành lập Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Ninh Thuận
350/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận
1
Hide details for 28/03/202228/03/2022
1253/KH-UBND V.v Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2022
1
Hide details for 25/03/202225/03/2022
1235/KH-UBND V.v Triển khai đón khách du lịch quốc tế, thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 24/03/202224/03/2022
330/QĐ-UBND V/v Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
1214/KH-UBND V/v Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022
9
Hide details for 23/03/202223/03/2022
318/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 17/3/2022
1170/UBND-VXNV V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh
37/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022)
321/QĐ-UBND V/v Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh Thuận
1178/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2022
1182/KH-UBND V/v Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1184/UBND-VXNV V/v đặt hàng đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
1201/KH-UBND V/v Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022
1202/KH-BCĐ V/v Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022
2
Show details for 22/03/202222/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng