Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 30/03/202230/03/2022
7
Show details for 29/03/202229/03/2022
1
Show details for 28/03/202228/03/2022
1
Show details for 25/03/202225/03/2022
2
Show details for 24/03/202224/03/2022
9
Show details for 23/03/202223/03/2022
2
Show details for 22/03/202222/03/2022
9
Hide details for 21/03/202221/03/2022
1138/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nêu bật ý nghĩa những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh Ninh Thuận
1135/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1134/UBND-KTTH V/v sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
312/QĐ-UBND V/v Thành lập Hội đồng thẩm tra Hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Ninh Thuận
1131/KH-UBND V/v Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
1141/UBND-TCDNC Về việc tổ chức, hoạt động và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành.
1147/KH-UBND V/v Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 19/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1155/UBND-KTTH V/v chính thức thực hiện phần mềm Phòng họp không dùng giấy “TD Ecabinet” bắt đầu từ ngày 15/3/2022
1153/KH-UBND V/v Đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Show details for 20/03/202220/03/2022
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng