Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
6
Hide details for 07/06/202207/06/2022
674/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Mỹ Duy (lần hai)
677/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
678/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
2469/UBND-PVHCC V/v chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong giải quyết TTHC tại Sở Tài nguyên và Môi trường
679/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 02/6/2022
2470//KH-TCTĐA06 V/v Tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
7
Hide details for 06/06/202206/06/2022
2434/UBND-VXNV V/v triển khai Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
2446/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
2448/KH-BCĐ V/v Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết
2450/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
22/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 22/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 06/6 đến ngày 10/6/2022)
2463/UBND-VXNV V/v đồng ý tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 năm 2022 tại tỉnh Ninh Thuận.
370/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Bắc
3
Hide details for 04/06/202204/06/2022
2424/KH-UBND V/v Thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
669/QĐ-BCĐ Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ
2425/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
6
Hide details for 03/06/202203/06/2022
23/VPUB-LCT Lịch tuần 23
2407/KH-UBND V/v Triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển
9/CT-UBND V/v Chỉ thị về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2419/KH-BCĐ V/v Kế hoạch Hoạt động hè năm 2022
2422/KH-UBND V/v Tổ chức Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” và “Học làm chiến sỹ Công an” năm 2022
667/QĐ-UBND V/v Quyết định công nhận lại Trường Trung học cơ sở Trần Thi, huyện Ninh Phước đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
1
Hide details for 02/06/202202/06/2022
2383/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
4
Hide details for 01/06/202201/06/2022
654/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Nghị định số 78/2002/NĐ/CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng