Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 22/08/202222/08/2022
3651/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1162/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 18/8/2022
3653/KH-UBND V/v Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
3656/KH-UBND V/v Triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 19/08/202219/08/2022
83/TB-UBND Về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)
3630/KH-BCĐ V/v Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022
3637/KH-UBND V.v Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 18/08/202218/08/2022
46/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định quy định nội dung và mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Thuận.
47/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
48/2022/QĐ-UBND V/v Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025
49/2022/QĐ-UBND V/v Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Ninh Thuận
3609/KH-BĐHCĐS V/v Triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 17/08/202217/08/2022
3591/UBND-VXNV V/v tăng cường quản lý, chấn chỉnh thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
44/2022/QĐ-UBND V/v Quyết định Quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
467/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
3
Hide details for 16/08/202216/08/2022
3572/KH-UBND V/v Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1128/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 11/8/2022
465/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025.
3
Hide details for 15/08/202215/08/2022
3528/UBND-TCDNC V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
1121/QĐ-UBND V.v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Ninh Thuận
462/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bác Ái
1
Hide details for 10/08/202210/08/2022
3488/UBND-KTTH V.v đăng ký đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu Phước Đồng.
7
Show details for 08/08/202208/08/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng