Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 19/04/202319/04/2023
1524/KH-UBND V/v KẾ HOẠCH Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2023
519/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
1534/KH-UBND V/v Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2023
7
Hide details for 18/04/202318/04/2023
1501/KH-UBND V/v Triển khai đề án “Tăng cường phòng, chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1498/UBND-VXNV V/v hỗ trợ tuyên truyền thông tin tuyển sinh năm 2023.
506/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
497/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
176/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và Phương thức tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
175/QĐ-UBND V/v Tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Bác Ái
1512/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh quản lý, sử dụng và thực hiện tinh giản biên chế thông qua kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
5
Hide details for 17/04/202317/04/2023
41/TB-UBND V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương; kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)
1488/UBND-VXNV V/v Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ Phật đản năm 2023
1486/KH-UBND V/v Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
174/QĐ-UBND V/v Ban hành các Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
1522/VPUB-KTTH V/v triển khai thực hiện hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, điều kiện đảm bảo kết nối với Hệ thống định danh và xác thực điện tử (phiên bản 1.0)
2
Hide details for 16/04/202316/04/2023
1470/UBND-KTTH V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
492/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Tư (lần đầu).
1
Hide details for 14/04/202314/04/2023
489/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 13/04/202313/04/2023
484/QĐ-UBND V/v Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
485/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 06/4/2023
5
Hide details for 12/04/202312/04/2023
1415/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
166/QĐ-UBND V/v Ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1411/UBND-TCD V/v triển khai thực hiện Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng