Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 18/10/202318/10/2023
75/2023/QĐ-UBND V/v Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 12/10/202312/10/2023
1363/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Dương Tấn Đức (lần hai)
1
Hide details for 11/10/202311/10/2023
1357/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố
2
Hide details for 10/10/202310/10/2023
1341/QĐ-UBND Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giá công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận
1344/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Kim Hương (lần hai)
1
Hide details for 09/10/202309/10/2023
4197/KH-UBND V/v Mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
2
Hide details for 06/10/202306/10/2023
4180/CTR-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
81/GM-HĐND tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
1
Hide details for 05/10/202305/10/2023
4165/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động chào mừng lễ hội Katê năm 2023
1
Hide details for 02/10/202302/10/2023
77/BC-VPUB V/v Kết quả xếp loại, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh tháng 9/2023
4
Hide details for 29/09/202329/09/2023
4070/KH-UBND V/v Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023.
4069/KH-UBND [HỎA TỐC] Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
4076/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Ninh Thuận
4074/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3
Hide details for 27/09/202327/09/2023
1270/QĐ-UBND V/v QĐ phê duyệt Điều lệ Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
4035/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đau mắt đỏ trên địa bàn tỉnh
4040/UBND-VXNV V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh
5
Hide details for 26/09/202326/09/2023
71/2023/QĐ-UBND Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4009/KH-UBND V/v Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng