Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 19/03/202219/03/2022
12/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12/2022 (Từ ngày 21/3 đến ngày 25/3/2022)
1
Hide details for 18/03/202218/03/2022
1102/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Công điện số 209/CĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
7
Hide details for 17/03/202217/03/2022
304/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
1081/KH-UBND V/v Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1095/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 73/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
1093/KH-UBND V/v Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1091/UBND-VXNV V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới
1089/KH-UBND V/v Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-01/4/2022) gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022)
1077/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 16/03/202216/03/2022
1071/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2022
302/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận
1075/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Công văn số 2231-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1067/KH-UBND V/v Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch Chuyên viên và tương đương tỉnh Ninh Thuận năm 2022
3
Hide details for 15/03/202215/03/2022
11/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 11/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 14/3 đến ngày 18/3/2022)
6/CT-UBND Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1046/KH-UBND V/v Kế hoạch Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022
3
Hide details for 14/03/202214/03/2022
288/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 10/3/2022
1027/UBND-VXNV V/v Chỉ đạo tổ chức Tết Ramưwan năm 2022 của đồng bào Chăm
1028/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
3
Hide details for 13/03/202213/03/2022
284/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
1018/KH-UBND V/v Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1019/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị ngành Công Thương và các Hội nghị, Hội chợ các tỉnh, thành phố khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 tại Ninh Thuận
3
Show details for 12/03/202212/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng