Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Show details for 04/03/202204/03/2022
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022
9
Show details for 01/03/202201/03/2022
9
Show details for 28/02/202228/02/2022
4
Hide details for 26/02/202226/02/2022
9/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 09/2022 (bổ sung) (Từ ngày 28/02 đến ngày 04/3/2022)
31/HĐGSXS-TB Về việc thay đổi thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số tỉnh
769/UBND-VXNV V/v giao bổ sung số lượng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc chỉ tiêu năm 2021
770/UBND-PVHCC V/v tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trong bối cảnh đại dịch Covid-19
5
Show details for 25/02/202225/02/2022
9
Show details for 24/02/202224/02/2022
13
Show details for 23/02/202223/02/2022
3
Show details for 22/02/202222/02/2022
6
Show details for 21/02/202221/02/2022
4
Show details for 20/02/202220/02/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng