Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Hide details for 08/03/202208/03/2022
916/KH-BTC V/v Tổ chức Khai trương các tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 – 01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 – 16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1097 – 30/4/2022)
242/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
243/QĐ-UBND Về việc thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
165/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022
167/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Show details for 04/03/202204/03/2022
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022
9
Show details for 01/03/202201/03/2022
9
Show details for 28/02/202228/02/2022
4
Show details for 26/02/202226/02/2022
5
Show details for 25/02/202225/02/2022
9
Show details for 24/02/202224/02/2022
13
Show details for 23/02/202223/02/2022
3
Show details for 22/02/202222/02/2022
6
Show details for 21/02/202221/02/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng