Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 02/11/202202/11/2022
591/QĐ-UBND V/v Đổi tên và tổ chức lại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1522/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản vào mục đích kinh doanh
4791/UBND-VXNV V/v khen thưởng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
9
Hide details for 01/11/202201/11/2022
4742/KH-UBND V/v Tổ chức Giải vô địch Yoga quốc gia lần thứ IV năm 2022 tại Ninh Thuận
1509/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
4743/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
59/2022/QĐ-UBND V/v Bãi bỏ Quyết định số 319/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
289/BC-UBND V/v Tình hình kinh tế-xã hội tháng 10 năm 2022, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022
4759/KH-UBND V/v Phối hợp tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2021, định hướng hợp tác đến năm 2025 và những năm tiếp theo
4756/KH-UBND V/v Phát động phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng giải quyếtthủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích”trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4755/UBND-KTTH V/v triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023
1517/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2022
4
Hide details for 31/10/202231/10/2022
4717/UBND-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19/10/2022 của Văn phòng Chính phủ.
1495/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Lan (lần hai)
4731/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
4735/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 509-TB/TU ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1
Hide details for 30/10/202230/10/2022
1494/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 28/10/202228/10/2022
1489/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4692/UBND-KTTH V/v tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh.
8
Hide details for 27/10/202227/10/2022
4661/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
583/QĐ-UBND V/v Công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2023
1484/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
4669/HD-UBND V/v Quy trình rà soát và phê duyệt đối tượng; lựa chọn hình thức bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc Dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4663/UBND-VXNV V/v tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng