Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 09/11/202309/11/2023
4696/KH-UBND V/v Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh
1517/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lành (lần đầu).
82/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 08/11/202308/11/2023
1512/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
621/QĐ-UBND V/v QĐ Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 phê duyệt kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1
Hide details for 07/11/202307/11/2023
4669/UBND-TCD V/v khẩn trương xem xét, tham mưu giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Văn Thái.
1
Hide details for 03/11/202303/11/2023
4629/UBND-KTTH V/v đề xuất giải pháp xử lý, tổ chức lại nút giao khu vực Quảng trường giữa đường 16/4 với đường Nguyễn Tri Phương và các nút giao khác trên địa bàn
5
Hide details for 02/11/202302/11/2023
1472/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Vân (lần hai)
1471/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Thiên Sanh Sảy (lần hai)
79/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
78/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
80/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 01/11/202301/11/2023
288/BC-UBND V/v Tổng kết Hoạt động hè năm 2023
1
Hide details for 31/10/202331/10/2023
4562/KH-UBND V/v Tổ chức Chương trình kết nối, xúc tiến đầu tư vào tỉnh Ninh Thuận tại các tỉnh, thành phía Nam năm 2023
1
Hide details for 27/10/202327/10/2023
4494/KH-UBND (HỎA TỐC) Tổ chức Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023
1
Hide details for 25/10/202325/10/2023
4440/KH-UBND V.v Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
1
Hide details for 22/10/202322/10/2023
72/2023/QĐ-UBND V/v QD ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 18/10/202318/10/2023
75/2023/QĐ-UBND V/v Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Show details for 12/10/202312/10/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng