Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 23/03/202223/03/2022
318/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 17/3/2022
1170/UBND-VXNV V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh
37/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022) và 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022)
321/QĐ-UBND V/v Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh Ninh Thuận
1178/KH-UBND V/v Tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở năm 2022
1182/KH-UBND V/v Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1184/UBND-VXNV V/v đặt hàng đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
1201/KH-UBND V/v Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022
1202/KH-BCĐ V/v Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2022
2
Show details for 22/03/202222/03/2022
9
Show details for 21/03/202221/03/2022
4
Show details for 20/03/202220/03/2022
1
Show details for 19/03/202219/03/2022
1
Show details for 18/03/202218/03/2022
7
Show details for 17/03/202217/03/2022
4
Show details for 16/03/202216/03/2022
3
Show details for 15/03/202215/03/2022
3
Show details for 14/03/202214/03/2022
3
Show details for 13/03/202213/03/2022
3
Show details for 12/03/202212/03/2022
7
Show details for 11/03/202211/03/2022
10
Show details for 10/03/202210/03/2022
5
Show details for 09/03/202209/03/2022
5
Show details for 08/03/202208/03/2022
8
Show details for 07/03/202207/03/2022
2
Show details for 06/03/202206/03/2022
6
Show details for 04/03/202204/03/2022
2
Show details for 03/03/202203/03/2022
8
Show details for 02/03/202202/03/2022


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng