Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 16/11/202316/11/2023
4805/UBND-KTTH V/v xử lý tình trạng lấn chiếm bãi thải, bãi trữ, mỏ vật liệu, mặt bằng thi công thuộc gói thầu 27 dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ và thực hiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao theo quy định (lần 2)
1
Hide details for 15/11/202315/11/2023
4786/UBND-KTTH V/v chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
2
Hide details for 14/11/202314/11/2023
4778/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 645-TB/TU ngày 24/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
84/2023/QĐ-UBND V/v Quyết định ban hành quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 13/11/202313/11/2023
4743/UBND-TCD V/v khẩn tương tổ chức thi hành Bản án số 519/2023/HC-PT ngày 11/7/2023 của TAND cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (vụ bà Châu Thị Trúc).
1531/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bích Phương (lần hai).
1
Hide details for 11/11/202311/11/2023
1532/QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 10/11/202310/11/2023
83/2023/QĐ-UBND V/v QĐ Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3
Hide details for 09/11/202309/11/2023
4696/KH-UBND V/v Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh
1517/QĐ-UBND V/v Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lành (lần đầu).
82/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận
2
Hide details for 08/11/202308/11/2023
1512/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
621/QĐ-UBND V/v QĐ Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 phê duyệt kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
1
Hide details for 07/11/202307/11/2023
4669/UBND-TCD V/v khẩn trương xem xét, tham mưu giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Văn Thái.
1
Hide details for 03/11/202303/11/2023
4629/UBND-KTTH V/v đề xuất giải pháp xử lý, tổ chức lại nút giao khu vực Quảng trường giữa đường 16/4 với đường Nguyễn Tri Phương và các nút giao khác trên địa bàn
5
Hide details for 02/11/202302/11/2023
1472/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Vân (lần hai)
1471/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Thiên Sanh Sảy (lần hai)
79/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận
78/2023/QĐ-UBND V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng