Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 12/05/202312/05/2023
143/TB-VPUB V/v Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội tháng 4/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2023
619/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Cả (lần hai)
1864/UBND-KTTH V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh
1865/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công Nghệ Việt Nam năm 2023
5
Hide details for 11/05/202311/05/2023
1839/CT-UBND V/v CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
615/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Việc làm, Bảo trợ xã hội và phòng, chống Tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận
222/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy định phân công trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
26/2023/QĐ-UBND V/v QĐ Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận
616/QĐ-UBND V/v Quyết định về việc cấp phát gạo học kỳ II năm học 2022-2023 (đợt 2) hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
4
Hide details for 10/05/202310/05/2023
607/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận
1805/UBND-KTTH V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh.
1827/KH-UBND V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm
1803/KH-UBND V/v Kế hoạch Thực hiện Chương trình Bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4
Hide details for 08/05/202308/05/2023
1764/UBND-VXNV V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai cài đặt định danh điện tử VNeID mức độ 2 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
1787/KH-UBND V/v Tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường nhân dịp tổ chức Lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp” và Lễ hội Nho - Vang Ninh Thuận năm 2023
1780/KH-UBND V/v Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
1786/KH-UBND V/v Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1
Hide details for 06/05/202306/05/2023
19/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 19/2023 (Từ ngày 08/5 đến ngày 12/5/2023)
5
Hide details for 04/05/202304/05/2023
209/QĐ-UBND V/v Quyết định phê duyệt Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
587/QĐ-UBND V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 27/4/2023
1740/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 - 01/5.
584/QĐ-UBND V/v Giải quyết khiếu nại của ông Trần Anh Bảo (lần hai)
1745/KH-UBND Về việc triển khai công tác đấu giá Nhà máy cấp nước Cà Ná - Phước Nam và Hệ thống cấp nước Sơn Hải
1
Show details for 03/05/202303/05/2023


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng