Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Hide details for 17/01/202117/01/2021
253/UBND-VXNV V/v tham gia chương trình truyền thông toàn diện tỉnh Ninh Thuận năm 2021 trên Báo Đầu tư.
248/UBND-VXNV V/v thẩm quyền nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
4
Hide details for 15/01/202115/01/2021
5/TB-UBND V.v các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
221/UBND-VXNV tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19
189/VPUB-VXNV V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-BGDĐT ngày 11/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
95/QĐ-UBND V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước chính quyền các cấp trong tình hình mới.
1
Hide details for 14/01/202114/01/2021
200/CTR-UBND V/v tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
13
Hide details for 13/01/202113/01/2021
143/VPUB-VXNV V/v tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2021.
142/VPUB-VXNV V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
173/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
178/UBND-VXNV triển khai thực hiện Công văn số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
184/UBND-KTTH chấp thuận chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động của Chốt liên ngành đặt tại Tiểu khu 204 lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam
135/VPUB-VXNV V.v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
167/UBND-VXNV Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ.
150/VPUB-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
170/UBND-VXNV V/v tăng cường quản lý trong lắp đặt, bảo trì, vận hành và sử dụng thang máy trên địa bàn tỉnh
149/VPUB-KTTH V.v Phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” của Bộ Xây dựng.
12/BC-UBND V.v Tổng kết công tác phòng chống lao năm 2020 tỉnh Ninh Thuận(Kết quả thực hiện các nội dung về Chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia chấm dứt bệnh Lao).
13/BC-UBND V.v Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021
52/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Hide details for 11/01/202111/01/2021
95/UBND-VXNV V/v kinh phí mua thẻ BHYT năm 2021 cho đối tượng bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh
10/TB-VPUB Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại Hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
111/KH-UBND V/v thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2021
37/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quyết định công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận.
38/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ, tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng