Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Hide details for 03/07/202003/07/2020
2352/KH-CĐNB V/v tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.
2351/UBND-KTTH V/v ủng hộ đề xuất khảo sát dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện gió và bến cảng chuyên dụng; dự án Khu thực nghiệm điện gió trên biển.
2334/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Thông tư số 17/TT-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2333/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Công văn số 2381/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5
Hide details for 02/07/202002/07/2020
2347/UBND-VXNV V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Bác Ái năm 2020.
1042/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TTg.
1043/QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức địa phương vòng Bảng III Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2020 tại Ninh Thuận.
2349/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.
1044/QĐ-UBND V/v ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025.
5
Hide details for 01/07/202001/07/2020
2304/VPUB-VXNV V.v triển khai thực hiện Kế hoạch số 498/KH-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2343/UBND-VXNV V/v thống nhất chủ trương khen thưởng thành tích xuất sắc tiêu biểu góp phần vào việc hoàn thành đưa công trình Trạm biến áp 220KV Ninh Phước và đầu nối vào vận hành vượt tiến độ.
201/BC-UBND V.v Báo cáo nhanh hàng tuần công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 21/6 đến ngày 27/6/2020.
201/TB-VPUB V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
19/2020/QĐ-UBND V/v bãi bỏ một số điều của Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tình Ninh Thuận và bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 27/2/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận.
17
Hide details for 30/06/202030/06/2020
2301/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1009/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn TKBVTC-TDT) 02 Tiểu dự án Phát triển thủy lợi phục vụ nông nghiệp công nghệ cao Thành Sơn - Phước Nhơn và Nhơn Hải - Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (Dự án WEIDAP/ADB8).
2316/UBND-VXNV V/v tổ chức đưa đón cách ly, người nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh theo đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam.
2319/UBND-VXNV V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
2330/UBND-VXNV V/v tham mưu báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.
2331/UBND-VXNV V/v phối hợp tạo điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trật Tổ quốc Việt Nam.
2334/UBND-KTTH V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung xử lý kỹ thuật công trình kè chống sạt lở bờ Sông Dinh khu vực xã Phước Sơn huyện Ninh Phước.
2340/KH-UBND V/v triển khai tổng kết thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1002/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng dân công hỏa tiến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm việc nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
1003/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
1001/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi kế hoạch năm 2020 và biện pháp tưới, tiêu của từng hệ thống công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý.
1028/QĐ-UBND V/v bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thuộc Sở Y tế.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng