Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Hide details for 25/09/202025/09/2020
3622/VPUB-TCDNC kiểm tra và tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải, thành phố PR-TC.
3628/VPUB-VXNV V/v cử cán bộ tham gia Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng biên-phiên dịch tiếng Anh”.
3097/SKHĐT-ĐKKD V/v báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2020 đến nay.
3096/SKHĐT-EDO V/v phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh.
3637/VPUB-KTTH V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch.
3635/VPUB-VXNV V/v phối hợp tham mưu đề xuất thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập từ hạng III lên hạng II.
3465/UBND-VXNV V/v chủ trương tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần 11 năm 2020
2
Hide details for 24/09/202024/09/2020
3431/UBND-KTTH V/v tiếp tục theo dõi, giám sát hiệu quả DNNN
3434/KH-BCĐ KH sơ kết 05 năm thực hiện đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu sổ" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn 1)
2
Hide details for 23/09/202023/09/2020
3029/SKHĐT-ĐKKD V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
1654/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
6
Hide details for 22/09/202022/09/2020
39/2020/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3394/KH-UBND V/v triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh đợt 5.
3552/VPUB-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3393/UBND-KTTH V/v tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án Nạo vét, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ chứa nước bị bồi lắng để tích nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
290/BC-UBND V/v báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 14/9/2020 đến ngày 15/9/2020
3400/KH-UBND Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1
Hide details for 21/09/202021/09/2020
1639/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ Bảo hiểm Y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo bảo Tổ, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
1
Hide details for 18/09/202018/09/2020
277/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8/2020.
5
Hide details for 17/09/202017/09/2020
1608/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Huyền.
1609/QĐ-UBND V/v phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Xuân Vỹ.
3335/UBND-TTPVHCCQ V/v thực hiện chi trả cước phí luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến các Sở ban ngành và ngược lại cho Bưu điện tỉnh.
3345/UBND-KTTH V/v thực hiện Bộ Chỉ số Theo dõi Đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng