Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Hide details for 03/10/201903/10/2019
1609/QĐ-UBND V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức khảo sát và Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2019 – 2020
4207/UBND-VXNV V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số.
4211/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Quyết định số 27/2019/QĐ-TTg ngày 09/9/2019 của Thủ tướng Chính Phủ.
57/2019/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 (Phụ lục 2) của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1618/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình Học kỳ trong Quân đội và Học làm Chiến sỹ Công an năm 2019.
1619/QĐ-UBND V/v khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi, giai đoạn 2014-2019 tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Ninh Thuận lần thứ III, năm 2019.
1616/QĐ-UBND V/v khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật của tỉnh Ninh Thuận.
1617/QĐ-UBND V/v thanh lý xe ô tô của Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa.
1614/QĐ-UBND V/v thay thế Phụ lục 1 và 3c ban hành kèm theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Hải.
1613/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận.
1611/QĐ-UBND V/v giao kế hoạch vốn năm 2019 chi trả bồi thường dự án Khu tái định cư thuộc Dự án Khu quản lý vận hành khu chuyên gia và Trụ sở Ban quản lý dự án Điện hạt nhân.
1610/QĐ-UBND V/v ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng