Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Hide details for 04/10/201904/10/2019
4231/KH-BCĐ V.v kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử tại các cơ quan, địa phương năm 2019.
4230/UBND-KTTH V.v triển khai công tác lập Đề án "Xây dựng và phát triển thành phố Phan Rang Tháp Chàm trở thành thành phố thông minh giai đoạn 2019-2025 và định hướng đến năm 2030".
1630/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thi công xây lắp) dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Thuận.
1625/QĐ-UBND V/v phê duyệt thay thế chủ tàu vay vốn hỗ trợ đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ.
1626/QĐ-UBND V/v phê duyệt thiết kế dự toán công trình trồng rừng và chăm sóc rừng phòng hộ của Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng Phòng hộ đầu nguồn hồ Sông Trâu, thuộc chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
376/QĐ-UBND V/v thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Thương mại Thái Phong thuê tại phường Mỹ Hải, thành phố PRTC cho Doanh nghiệp tư nhân Thương mại và Dịch vụ Hà Vũ thuê để tiếp tục sử dụng vào mục đích Văn phòng làm việc.
375/QĐ-UBND V/v thu hồi đất do UBND xã An Hải quản lý giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Ninh Phước để thực hiện đầu tư Dự án Hạ tầng khu dân cư Ba Tàu, xã An Hải, huyện Ninh Phước.
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Show details for 12/09/201912/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng