Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Hide details for 07/10/201907/10/2019
378/QĐ-UBND V/v cho Công ty TNHH Điện mặt trời Mỹ Sơn 2 thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.
377/QĐ-UBND V/v chuyển mục đích đất lâm nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.
1631/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn.
1632/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tân Tiến.
1637/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình B, Phước Bình C huyện Bác Ái, hạng mục: Khối hiệu bộ và các phòng chức năng trường tiểu học Phước Bình A, Phước Bình C.
1636/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa vừa Đường tỉnh 707B Phước Tiến – Cha Pơ.
1638/QĐ-UBND Thực hiện chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc làm nhiệm vụ Quốc tế ở Caphuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
1635/QĐ-UBND phê duyệt Phương án quản lý, khai thác các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng