Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Hide details for 08/10/201908/10/2019
4251/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.
4244/KH-UBND V.v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu 10 bác sỹ trên 10.000 dân vào năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
383/QĐ-UBND V/v phê chuẩn bộ chữ tiếng Raglai tỉnh Ninh Thuận.
384/QĐ-UBND V/v điều chỉnh giảm diện tích đất thuê tại Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 và Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh.
1644/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh mục mua sắm bổ sung hóa chất y tế theo các hợp đồng đã ký trong năm 2019 của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
4254/CTPH-UBND-HND-HLHPN V.v tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Show details for 12/09/201912/09/2019
8
Show details for 11/09/201911/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng