Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 22/04/202422/04/2024
1
Show details for 21/04/202421/04/2024
2
Show details for 19/04/202419/04/2024
1
Show details for 17/04/202417/04/2024
6
Show details for 16/04/202416/04/2024
7
Hide details for 12/04/202412/04/2024
1601/UBND-KTTH V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
1609/UBND-TCD V/v triển khai Quyết định số 157/QĐTTCP của Thanh tra Chính phủ và phân công nhiệm vụ đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023.
1622/UBND-KTTH V/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với tình hình hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn.
1619/KH-BCĐ V/v Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” năm 2024
1617/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi
1614/KH-BCĐ V/v Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024
1612/UBND-VXNV V/v Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng
2
Show details for 11/04/202411/04/2024
2
Show details for 10/04/202410/04/2024
1
Show details for 09/04/202409/04/2024
6
Show details for 08/04/202408/04/2024
2
Show details for 07/04/202407/04/2024
7
Show details for 05/04/202405/04/2024
4
Show details for 04/04/202404/04/2024
2
Show details for 03/04/202403/04/2024
3
Show details for 01/04/202401/04/2024
3
Show details for 29/03/202429/03/2024
2
Show details for 28/03/202428/03/2024
3
Show details for 27/03/202427/03/2024
2
Show details for 26/03/202426/03/2024
5
Show details for 25/03/202425/03/2024
2
Show details for 24/03/202424/03/2024
2
Show details for 22/03/202422/03/2024
3
Show details for 21/03/202421/03/2024


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng