Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
17
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Hide details for 29/06/202029/06/2020
2286/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2284/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP và Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ.
2294/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
16/CT-UBND V.v tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đất đai và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2292/UBND-KTTH V/v thực hiện thủ tục công bố mở cảng cá.
2303/UBND-TCDNC V/v triển khai Nghị quyết số 81/NQ/CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
2308/UBND-VXNV V/v điều chỉnh thời gian báo cáo kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019-2020.
2309/UBND-VXNV V/v giãn tiến độ thực hiện dự án Khu dịch vụ ẩm thực Hoa Thiên Lý tại phường Mỹ Bình thành phố PRTC.
193/BC-UBND V.v tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Ninh Thuận.
2313/UBND-KTTH V/v thống nhất việc tổ chức nạo vét hồ chứa nước Phước Trung để tích nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
2310/UBND-KTTH V/v tham mưu triển khai toàn diện công trình tuyến cấp nước tạm thời chống hạn cho khu tưới Ông Kinh thông qua trạm bơm Xóm Bằng phục vụ công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh.
999/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh đợt 2 lao động đủ điều kiện hưởng ứng trợ cấp thất nghiệp và lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đợt 1 đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố PRTC.
998/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người bán lẻ xổ số lưu động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố PRTC.
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng