Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Hide details for 09/10/201909/10/2019
3961/VPUB-TCDNC V.v đăng ký tập huấn kiến thức pháp luật chuyên sâu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
59/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
386/QĐ-UBND V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Công Hải 1 giai đoạn 2 xã Công Hải huyện Thuận Bắc.
1651/QĐ-UBND V/v khen thưởng doanh nghiệp doanh nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận năm 2019
1645/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nền, mặt đường và hạng mục thoát nước Đường tỉnh 707.
1648/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 tỉnh Ninh Thuận.
1652/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng tư vấn đề xuất giải quyết các nội dung liên quan dự án cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng thí điểm cây Cao su, dự án trồng rừng, chăn nuôi dưới tán rừng.
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Show details for 12/09/201912/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng