Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Hide details for 13/01/202113/01/2021
143/VPUB-VXNV V/v tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2021.
142/VPUB-VXNV V/v tham mưu giải quyết đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
173/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
178/UBND-VXNV triển khai thực hiện Công văn số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
184/UBND-KTTH chấp thuận chủ trương tiếp tục duy trì hoạt động của Chốt liên ngành đặt tại Tiểu khu 204 lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Thuận Nam
135/VPUB-VXNV V.v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
167/UBND-VXNV Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ.
150/VPUB-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
170/UBND-VXNV V/v tăng cường quản lý trong lắp đặt, bảo trì, vận hành và sử dụng thang máy trên địa bàn tỉnh
149/VPUB-KTTH V.v Phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” của Bộ Xây dựng.
12/BC-UBND V.v Tổng kết công tác phòng chống lao năm 2020 tỉnh Ninh Thuận(Kết quả thực hiện các nội dung về Chương trình công tác của Ủy ban Quốc gia chấm dứt bệnh Lao).
13/BC-UBND V.v Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 04/01/2020 đến ngày 10/01/2021
52/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Show details for 25/12/202025/12/2020
5
Show details for 24/12/202024/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng