Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Show details for 25/08/202025/08/2020
6
Hide details for 24/08/202024/08/2020
250/TB-VPUB V.v kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.
2999/UBND-VXNV V/v kích hoạt lại các Tổ giám sát cộng đồng phòng chống dịch tại các huyện thành phố.
3116/VPUB-TTPVHCC V.v triển khai thực hiện Công văn 6573/VPCP-TH ngày 11/8/2020 của Văn phòng văn phòng.
3111/VPUB-VXNV V.v triển khai Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính.
3006/UBND-TCDNC V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
3007/UBND-KTTH V/v khẩn trương thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng