Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Hide details for 12/09/201912/09/2019
3916/UBND-KTTH V.v triển khai kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3792/CTR-UBND V.v chương trình Công tác tháng 9 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
3907/UBND-KTTH V.v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá về lĩnh vực khoáng sản các tháng cuối năm 2019.
3911/UBND-KTTH V.v tăng cường triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
350/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu Resort nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn Quốc tế 5 sao kết hợp với tuyến phố thương mại ẩm thực, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.
348/QĐ-UBND V/v cho Công ty TNHH Tân Lộc chuyển mục đích sử dụng đất tích đất, đồng thời cho thuê đất để thực hiện dự án Green Hotel tại đường 16/4 phường Mỹ Hải, thành phố PRTC.
349/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2025.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng