Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
7
Show details for 25/09/202025/09/2020
2
Show details for 24/09/202024/09/2020
2
Show details for 23/09/202023/09/2020
6
Show details for 22/09/202022/09/2020
1
Show details for 21/09/202021/09/2020
1
Show details for 18/09/202018/09/2020
5
Show details for 17/09/202017/09/2020
4
Show details for 16/09/202016/09/2020
8
Show details for 15/09/202015/09/2020
14
Show details for 14/09/202014/09/2020
21
Show details for 11/09/202011/09/2020
9
Show details for 10/09/202010/09/2020
7
Show details for 09/09/202009/09/2020
5
Show details for 08/09/202008/09/2020
19
Show details for 07/09/202007/09/2020
10
Show details for 04/09/202004/09/2020
8
Show details for 03/09/202003/09/2020
16
Show details for 01/09/202001/09/2020
6
Show details for 31/08/202031/08/2020
11
Show details for 28/08/202028/08/2020
6
Show details for 27/08/202027/08/2020
8
Show details for 26/08/202026/08/2020
14
Hide details for 25/08/202025/08/2020
3015/UBND-TCDNC V/v triển khai phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1431/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
3024/UBND-BCĐ V/v tổ chức kiểm tra công tác giám sát, phòng chống dịch Covid-19 tại các xã phường và cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
254/BC-UBND V/v công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2020
3021/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
3016/UBND-VXNV V/v đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
3014/UBND-KTTH V/v nộp tiền trồng rừng thay thế đối với 3, 073 ha rừng tự nhiên được thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng các đường dây 500kV, 220kV đấu nối trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng