Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
17
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Show details for 11/06/202011/06/2020
15
Show details for 10/06/202010/06/2020
11
Show details for 09/06/202009/06/2020
12
Show details for 08/06/202008/06/2020
1
Show details for 06/06/202006/06/2020
6
Show details for 05/06/202005/06/2020
5
Show details for 04/06/202004/06/2020
15
Hide details for 03/06/202003/06/2020
1885/VPUB-KTTH V/v tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.
1906/VPUB-VXNV V.v triển khai các văn bản của BCĐ quốc gia phòng chống dịch covid-19
1903/VPUB-TCDNC V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật học đường” trên địa bàn tỉnh.
1901/VPUB-TCDNC V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủtrên địa bàn tỉnh.
1900/VPUB-TCDNC V/v tổ chức tổng kết 5 năm thi hành Luật Công chứng trên địa bàn tỉnh.
1894/VPUB-TCDNC V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.
1918/VPUB-TCDNC V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BTP trên địa bàn tỉnh.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng