Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Show details for 25/12/202025/12/2020
5
Show details for 24/12/202024/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020
14
Show details for 22/12/202022/12/2020
4
Show details for 21/12/202021/12/2020
6
Show details for 18/12/202018/12/2020
3
Hide details for 17/12/202017/12/2020
4554/UBND-VXNV V/v tăng cường trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ công vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao.
4545/UBND-KTTH V/v khẩn trương tập trung thực hiện quyết liệt xử lý dức điểm các tồn tại hoàn thành nhiệm vụ trọng năm 2020.
4556/UBND-VXNV V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện 70 năm thành lập, 60 năm giải phóng, 20 năm tái lập huyện Bác Ái và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
8
Show details for 16/12/202016/12/2020
2
Show details for 15/12/202015/12/2020
3
Show details for 11/12/202011/12/2020
3
Show details for 10/12/202010/12/2020
4
Show details for 09/12/202009/12/2020
5
Show details for 08/12/202008/12/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng