Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Hide details for 16/09/201916/09/2019
3953/UBND-KTTH V.v quản lý tốt quy định khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3956/UBND-KTTH V/v tham mưu cập nhật, điều chỉnh một số quy định quản lý hoạt động xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện hoặc động cơ xăng phục vụ khách du lịch.
3958/UBND-KTTH V/v lập hồ sơ đăng ký kỷ lục Việt Nam.
3959/UBND-KTTH V/v cung cấp thông tin liên quan đến năng lực ứng phó, khắc phục sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân.
3961/UBND-KTTH V/v bản ký kết giao ước thi đua thực hiện nội dung, chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
351/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện xây dựng hệ thống kênh mương cấp 2 kênh Chàm thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp kênh Chàm và đường giao thông kết hợp quản lý kênh chính Nam tại các xã Phước Sơn và Phước Hậu huyện Ninh Phước.
352/QĐ-UBND V/v cho Công ty TNHH Trang trại Lộc Phát thuê đất tại xã Quảng Sơn huyện Ninh Sơn để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản.
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Show details for 12/09/201912/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng