Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Hide details for 17/09/201917/09/2019
3962/UBND-KTTH V/v triển khai Thông báo số 28/TB-HĐND ngày 13/9/2019 của Thường trực HĐND tỉnh.
3664/VPUB-KTTH V/v đăng ký vốn đầu tư đóng mới tàu kiểm ngư.
3966/UBND-KTTH V/v chấp thuận chủ trương điều chỉnh đoạn tuyến từ cọc D17 đến cọc D63 tuyến đường quản lý kênh chính Nam.
3667/VPUB-TTPVHCC V/v gửi báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019.
3666/VPUB-KTTH V/v chủ trương đầu tư xây dựng các Cột thu lôi chống sét trên địa bàn tỉnh.
3971/UBND-KTTH V/v thống kê rà soát, đánh giá xử lý các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ đường dây và cột thông tin tín hiệu đường sắt.
3969/UBND-KTTH V/v địa điểm dự kiến xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Show details for 12/09/201912/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng