Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Hide details for 15/10/201915/10/2019
4317/UBND-KTTH V.v triển khai các thủ tục tiếp nhận tài sản là thiết bị hạ tầng truyền thông.
4321/UBND-VXNV V/v dự án phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
4322/UBND-VXNV V/v tham mưu chỉ đạo thực hiện công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số.
4064/VPUB-VXNV V.v triển khai Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019
7
Show details for 16/09/201916/09/2019
4
Show details for 13/09/201913/09/2019
11
Show details for 12/09/201912/09/2019
8
Show details for 11/09/201911/09/2019
16
Show details for 10/09/201910/09/2019
6
Show details for 09/09/201909/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng