Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021
4
Show details for 18/11/202118/11/2021
2
Show details for 17/11/202117/11/2021
1
Show details for 16/11/202116/11/2021
2
Show details for 15/11/202115/11/2021
8
Show details for 12/11/202112/11/2021
4
Show details for 11/11/202111/11/2021
2
Show details for 10/11/202110/11/2021
3
Show details for 09/11/202109/11/2021
1
Show details for 08/11/202108/11/2021
5
Show details for 07/11/202107/11/2021
6
Hide details for 05/11/202105/11/2021
6047/UBND-VXNV V/v rà soát mô hình, tổ chức hoạt động của các Tổ giám sát dịch Covid-19 tại các thôn, khu phố
6054/UBND-VXNV V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2022
45/VPUB-LCT V/v LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45/2021 (Từ ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021)
6061/UBND-VXNV V/v đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19
6064/UBND-VXNV V/v công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị
6075/UBND-VXNV V/v báo cáo thực trạng, nhu cầu đầu tư cho các trường PTDTNT, PTDTBT, phổ thông có HSBT phục vụ công tác phân bổ kinh phí theo Quyết định 1719/QĐ-TTg.
4
Show details for 04/11/202104/11/2021
8
Show details for 03/11/202103/11/2021
3
Show details for 02/11/202102/11/2021
2
Show details for 01/11/202101/11/2021
1
Show details for 31/10/202131/10/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng