Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Show details for 02/10/201902/10/2019
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Hide details for 18/09/201918/09/2019
3668/QĐ-UBND HỎA TỐC V/v ủy quyền Sở Y tế dự Hội thảo.
3977/UBND-VXNV V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.
3978/UBND-VXNV V/v thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
3973/UBND-TTPVHCC V/v rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và Du lịch.
3976/UBND-CV-BTC V/v triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Hội thi cán bộ công chức cấp xã với công tác dân vận chính quyền năm 2019.
262/BC-UBND V/v đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2013-CP
3983/UBND-KTTH V/v tham mưu giải quyết kiến nghị bàn giao hệ thống điện chiếu sáng dự án Khu dân cư Cầu Quằn - Cà Ná.
1504/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005 của TTg.
55/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đạon 2019-2024.
3991/UBND-KTTH V/v khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.
3992/UBND-KTTH V/v khen thưởng tổng kết 15 năm thực hiện NQ 13/TW về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng