Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Show details for 25/12/202025/12/2020
5
Show details for 24/12/202024/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020
14
Hide details for 22/12/202022/12/2020
4862/VPUB-VXNV V v góp ý Đề án đổi mới công tác quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.
4861/VPUB-VXNV V/v tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II).
2249/QĐ-UBND V/v điều chỉnh danh sách công chức thuộc Sở Tư pháp được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
4867/VPUB-TCDNC V.v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 4628/BTP-VĐCXDPL ngày 11/12/2020 của Bộ Tư pháp.
2250/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
400/BC-UBND V.v Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020.
399/BC-UBND V.v Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 14/12/2020 đến ngày 20/12/2020.
4885/VPUB-VXNV V/v tham mưu chỉ đạo về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, đúng quy định.
4877/VPUB-KTTH V/v chủ động triển khai thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.
4876/VPUB-KTTH V/v chủ động triển khai thực hiện Thông tư số 95/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính.
4875/VPUB-KTTH V/v chủ động triển khai thực hiện Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính.
4874/VPUB-KTTH V/v góp ý Dự thảo Quyết định ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng