Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
4
Show details for 03/07/202003/07/2020
5
Show details for 02/07/202002/07/2020
5
Show details for 01/07/202001/07/2020
17
Show details for 30/06/202030/06/2020
13
Show details for 29/06/202029/06/2020
9
Show details for 26/06/202026/06/2020
30
Show details for 25/06/202025/06/2020
5
Show details for 24/06/202024/06/2020
10
Show details for 23/06/202023/06/2020
2
Show details for 22/06/202022/06/2020
3
Show details for 18/06/202018/06/2020
10
Show details for 17/06/202017/06/2020
8
Show details for 16/06/202016/06/2020
2
Show details for 15/06/202015/06/2020
15
Show details for 12/06/202012/06/2020
21
Hide details for 11/06/202011/06/2020
2042/VPUB-KTTH V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP.
2046/VPUB-KTTH V/v triển khai thực hiện Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2045/VPUB-KTTH V/v cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh.
2038/VPUB-KTTH V/v tham mưu triển khai Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2064/VPUB-TCDNC V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.
2075/UBND-KTTH V/v triển khai Thông báo số 11/TB-HĐND ngày 03/6/2020 của Thường trực HĐND tỉnh.
182/QĐ-UBND V/v điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời CNX Renewable Energy Việt Nam tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
875/QĐ-UBND V/v phê duyệt kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện hạng mục Dự án tuyến đường vận hành phía Bắc hầm Núi Vung thuộc gói thầu số 5, Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án
868/QĐ-UBND V/v ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
867/QĐ-UBND V/v phân bổ số lượng đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020.
2069/UBND-VXNV V/v thông tin về Chỉ số Năng lực canh tranh cấp Sở ban ngành và địa phương (Chỉ số DDCI).
2087/UBND-VXNV V/v tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
2072/UBND-KTTH V/v bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia.
2099/UBND-KTTH V/v thống nhất việc lập thủ tục thanh toán chi phí thuê tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu đối với dự án cơ quan chuyên môn mời tham gia.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng