Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Hide details for 25/12/202025/12/2020
53/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 53/2020 (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021)
4928/VPUB-VXNV V/v tham mưu, đề xuất về Thư mời hợp tác, hỗ trợ, tài trợ của Tạp chí Xây dựng Đảng.
4673/UBND-KTTH V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.
4672/KH-UBND V/v tiếp tục tổ chức thực hiện việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2280/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.
2281/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TTg
4674/UBND-KTTH V/v cho phép sử dụng tên địa dan Thái An để đăng ký nhãn hiệu tập thể Nho Thái An.
5
Show details for 24/12/202024/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020
14
Show details for 22/12/202022/12/2020
4
Show details for 21/12/202021/12/2020
6
Show details for 18/12/202018/12/2020
3
Show details for 17/12/202017/12/2020
8
Show details for 16/12/202016/12/2020
2
Show details for 15/12/202015/12/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng