Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Hide details for 28/12/202028/12/2020
4948/VPUB-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
404/BC-UBND V.v đánh giá 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ về phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020.l
4701/UBND-VXNV V/v triển khai các biện pháp kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch bệnh Covid-19.
4689/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án giao thông.
2298/QĐ-UBND V/v tạm thời phê duyệt Danh mục vị trí việc làm Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.
4679/KH-UBND V/v kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021.
4691/UBND-KTTH V/v sửa chữa nhỏ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4690/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư các dự án giao thông.
7
Show details for 25/12/202025/12/2020
5
Show details for 24/12/202024/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020
14
Show details for 22/12/202022/12/2020
4
Show details for 21/12/202021/12/2020
6
Show details for 18/12/202018/12/2020
3
Show details for 17/12/202017/12/2020
8
Show details for 16/12/202016/12/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng