Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Show details for 30/11/202130/11/2021
4
Show details for 29/11/202129/11/2021
1
Show details for 28/11/202128/11/2021
7
Show details for 27/11/202127/11/2021
5
Show details for 24/11/202124/11/2021
8
Show details for 22/11/202122/11/2021
2
Show details for 20/11/202120/11/2021
3
Show details for 19/11/202119/11/2021
4
Show details for 18/11/202118/11/2021
2
Show details for 17/11/202117/11/2021
1
Show details for 16/11/202116/11/2021
2
Show details for 15/11/202115/11/2021
8
Hide details for 12/11/202112/11/2021
80/2021/QĐ-UBND V/v Ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6184/KH-UBND V/v Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
6182/UBND-VXNV V/v kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh
6186/UBND-VXNV V/v đề xuất nội dung điều chỉnh Quyết định số 2013/QĐ-UBND về Quy đinh tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
6185/UBND-VXNV V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
6200/UBND-VXNV V/v triển khai Thông báo số 350-TB/TU của Bn thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch
46/VPUB-LCT LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 46/2021 (Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11/2021)
79/2021/QĐ-UBND V/v Sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 3, Điều 10 của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
4
Show details for 11/11/202111/11/2021
2
Show details for 10/11/202110/11/2021
3
Show details for 09/11/202109/11/2021
1
Show details for 08/11/202108/11/2021
5
Show details for 07/11/202107/11/2021
6
Show details for 05/11/202105/11/2021
4
Show details for 04/11/202104/11/2021
8
Show details for 03/11/202103/11/2021
3
Show details for 02/11/202102/11/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng