Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Show details for 30/12/202030/12/2020
9
Hide details for 29/12/202029/12/2020
446/QĐ-UBND V/v công nhận xếp hạng I đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh NinhThuận.
4703/UBND-VXNV V/v tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19
407/BC-UBND V/v công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 21/12/2020 đến ngày 27/12/2020
4977/VPUB-KTTH V/v điều chỉnh dự toán kinh phí thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
2309/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch Giám sát đầu tư công năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
410/BC-UBND V.v đầu tư và phát triển Trường Cao đẳng nghề chất lượng cao đến năm 2025.
4714/KH-UBND V.v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
4713/KH-CĐNB V.v tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Cụm Thi đua năm 2021 của Cụm Thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
58/2020/QĐ-UBND V.v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Show details for 25/12/202025/12/2020
5
Show details for 24/12/202024/12/2020
3
Show details for 23/12/202023/12/2020
14
Show details for 22/12/202022/12/2020
4
Show details for 21/12/202021/12/2020
6
Show details for 18/12/202018/12/2020
3
Show details for 17/12/202017/12/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng