Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 17/01/202117/01/2021
4
Show details for 15/01/202115/01/2021
1
Show details for 14/01/202114/01/2021
13
Show details for 13/01/202113/01/2021
6
Show details for 11/01/202111/01/2021
2
Show details for 09/01/202109/01/2021
3
Show details for 08/01/202108/01/2021
2
Show details for 07/01/202107/01/2021
2
Show details for 06/01/202106/01/2021
2
Show details for 05/01/202105/01/2021
12
Show details for 31/12/202031/12/2020
15
Hide details for 30/12/202030/12/2020
4989/VPUB-KTTH V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2017 - 2020.
4988/VPUB-KTTH V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg trong năm 2020.
22/CT-UBND V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.
4996/VPUB-VXNV V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020”
4745/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 về triển khai thi hành Luật Quy hoạch của Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.
2334/QĐ-UBND V/v điều chỉnh dự toán kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT
4727/UBND-KTTH V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sự quan trọng năm 2021.
460/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn Quốc gia Phước Bình tỉnh Ninh Thuận.
459/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Phước Bình đến năm 2030.
2342/QĐ-UBND V/v kiện toàn BCĐ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2319/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
2321/QĐ-UBND V/v giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của TTg
4741/UBND-VXNV V/v cử cán bộ tham gia Ban Vận động vì người nghèo cấp tỉnh.
4752/UBND-VXNV V/v tạm dừng cho học sinh các trường dân tộc nội trú đi tham quan học tập trãi nghiệm ngoài tỉnh.
4754/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Thông báo số 408/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
9
Show details for 29/12/202029/12/2020
8
Show details for 28/12/202028/12/2020
7
Show details for 25/12/202025/12/2020


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng