Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
2
Show details for 16/10/201916/10/2019
4
Show details for 15/10/201915/10/2019
3
Show details for 11/10/201911/10/2019
14
Show details for 10/10/201910/10/2019
7
Show details for 09/10/201909/10/2019
6
Show details for 08/10/201908/10/2019
8
Show details for 07/10/201907/10/2019
7
Show details for 04/10/201904/10/2019
12
Show details for 03/10/201903/10/2019
10
Hide details for 02/10/201902/10/2019
4163/UBND-VXNV chấp thuận chủ trương mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng.
3845/VPUB-KTTH V/v gia hạn thời gian tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bảng giá đất tại dự án Khu K2.
3849/VPUB-KTTH V/v giải quyết kiến nghị của Công ty CP sản xuất-thương mại-dịch vụ Thạch Linh.
4173/KH-UBND V.v Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).
4177/UBND-VXNV V.v khen thưởng thành tích kháng chiến.
1600/QĐ-UBND V/v ban hành Khung kế hoạch truyền thông vì sự phát triển nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2021.
1601/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 7050/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS.
373/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 463/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh.
1607/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Hệ tống cấp nước Sơn Hải, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.
1606/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (cơ sở 2).
3
Show details for 01/10/201901/10/2019
15
Show details for 30/09/201930/09/2019
15
Show details for 27/09/201927/09/2019
16
Show details for 26/09/201926/09/2019
5
Show details for 25/09/201925/09/2019
4
Show details for 24/09/201924/09/2019
1
Show details for 23/09/201923/09/2019
1
Show details for 20/09/201920/09/2019
14
Show details for 18/09/201918/09/2019
7
Show details for 17/09/201917/09/2019


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng