Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 21/01/202021/01/2020
164/KH-UBND V/v thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
3
Hide details for 20/01/202020/01/2020
188/VPUB-VXNV (HỎA TỐC)_V.v cung cấp thông tin về nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.
189/VPUB-VXNV (HỎA TỐC)_V.v Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa.
150/UBND-TCDNC V/v phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020.
11
Hide details for 17/01/202017/01/2020
136/KH-UBND V.v thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.
134/KH-UBND V.v triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.
166/VPUB-VXNV V/v tham mưu tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
137/UBND-TCDNC V.v công bố danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
140/KH-UBND V.v theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
172/VPUB-VXNV V.v tham gia Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2020.
173/VPUB-VXNV V.v dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc.
83/QĐ-UBND V/v thành lập Tổ chỉ đạo, điều hành công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019-2020.
80/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách viên chức tham gia các khóa đào tạo trong năm 2019 theo Đề án đào tạo nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng I quy mô 1.000 gường giai đoạn 2017-2020.
79/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế.
2/2020/QĐ-UBND V/v Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2
Hide details for 16/01/202016/01/2020
151/VPUB-KTTH V.v triển khai thực hiện Nghị định số 01/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.
142/VPUB-KTTH V.v tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.
4
Hide details for 15/01/202015/01/2020
114/UBND-VXNV V.v tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.
112/UBND-VXNV V.v tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020).
64/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch Giám sát đầu tư công năm 2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận.
59/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều khoản tham chiếu Gói thầu PR-4.3a Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật Thông tin - Giáo dục - Truyền thông (IEC) thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố PRTC.
6
Hide details for 14/01/202014/01/2020
79/UBND-VXNV V.v tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khở (17/01/1960-17/01/2020) giải phóng huyện Bác Ái, Ninh Thuận (30/8/1960-30/8/2020).
82/KH-UBND Về việc công tác bồi thường nhà nước năm 2020.
97/UBND-VXNV V.v thống nhất chủ trương khen thưởng thành tích công tác hải quan nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Chi cục Hải quan Ninh Thuận.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng