Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
11
Hide details for 20/02/202020/02/2020
11/TB-UBND V.v kết quả thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển công chức năm 2019 tỉnh Ninh Thuận.
436/UBND-VXNV V.v đảm bảo công tác phòng chống dịch không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút du lịch.
442/UBND-TCDNC (KHẨN)_V.v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
435/KH-UBND Về việc triển khai “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” năm 2020.
33/BC-UBND Về việc tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Ninh Thuận.
447/VPUB-TCDNC V.v triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.
441/VPUB-VXNV V.v xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.
442/VPUB-VXNV V/v tham mưu báo cáo tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025.
207/QĐ-UBND V/v điều chỉnh Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 05/2/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua mỹ phẩm triển khai dịch vụ chăm sóc mẹ và bé của Bệnh viện đa khoa tỉnh.
443/KH-UBND V.v phát động thi đua về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.
444/KH-BCĐ Về việc triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.
3
Hide details for 19/02/202019/02/2020
418/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
425/UBND-KTTH V/v khẩn trương tham mưu điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh để triển khai các dự án cấp bách.
428/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện theo Quyết định số 980/QĐ-BXD ngày 18/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2020.
5
Hide details for 18/02/202018/02/2020
403/UBND-VXNV V.v tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
405/VPUB-KTTH (HỎA TỐC)_V.v tham mưu triển khai các hoạt động giao lưu, kết nối theo đề nghị của Câu Lạc bộ bất động sản thành phố Hồ Chí Minh.
193/QĐ-UBND V/v công nhận đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019.
409/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ.
410/VPUB-VXNV V.v tham mưu báo cáo tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.
14
Hide details for 17/02/202017/02/2020
396/VPUB-VXNV V/v tham mưu hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.
400/UBND-KTTH (HỎA TỐC)_V.v tổ chức phòng dịch trên các tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển.
10/TB-UBND Về việc Chương trình đi thăm, tặng quà nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020).
389/UBND-KTTH V.v triển khai thực hiện Thông báo số 27/TB-VPCP ngày 21/01/2020 của Văn phòng Chính phủ.
38/TB-VPUB V.v kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại buổi đi kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại một số địa phương, đơn vị địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.
399/VPUB-TCDNC V.v triển khai thực hiện Quyết định số 76/QĐ-BTP ngày 15/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
397/UBND-VXNV V.v tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020.


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng