Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
9
Hide details for 12/04/202112/04/2021
1738/KH-UBND V/v Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị sáp nhập Trường Cao đẳng Sư Phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
1744/UBND-VXNV V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 576-CV/TU ngày 08/4/2021 của Tỉnh ủy.
1745/UBND-VXNV V/v tổng kết 10 năm thực hiệnChỉ thị số 10-CT/TW ngày05/12/2011 của Bộ Chính trị
1746/UBND-VXNV V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước tình huống mới phát sinh về trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh
1742/KH-UBND V/v Xây dựng Đề án và Dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
1741/UBND-VXNV V/v triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ
1760/UBND-VXNV V/v triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước cách ly y tế tập trung
1750/UBND-KTTH V/v triển khai Nghị định quyđịnh việc giao các khu vựcbiển nhất định cho tổ chức, cánhân khai thác, sử dụng tàinguyên biển.
628/QĐ-UBND Về việc phê duyệt tạm thời Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn liên hồ Sông Sắt-Sông Trâu trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3
Hide details for 09/04/202109/04/2021
601/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
13/2021/QĐ-UBND V.v Ban hành quy định một số nội dung và mức hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.giai đoạn 2021-2025
14/2021/QĐ-UBND V.v Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3
Hide details for 08/04/202108/04/2021
1269/VPUB-KTTH V.v tham mưu triển khai các Nghị định của Chính phủ.
1715/UBND-VXNV V.v công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Ramưwan năm 2021 của đồng bào Chăm.
598/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận.
7
Hide details for 07/04/202107/04/2021
119/BC-UBND V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội Quý Ivà một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021
587/QĐ-UBND V/v Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
1678/KH-UBND V/v KH Tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác lập hồ sơ điện tử; nộp lưu và bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử và một số nội dung khác có liên quan
65/TTr-UBND V/v Tờ trình xin ý kiến về Khung chi tiết nội dung Tài liệu giáo dục địa phương cấp Trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
591/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
1689/KH-UBND V/v Triển khai thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh
1694/KH-UBND V/v Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị
14
Hide details for 06/04/202106/04/2021
1639/KH-UBND V/v ban hành Kế hoạch chỉnh trang, làm gọn và sạch mạng cáp viễn thông, truyền hình trên các tuyến đường tỉnh Ninh Thuận
48/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021)
118/BC-UBND V/v báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng