Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
3
Hide details for 21/10/202021/10/2020
1859/QĐ-UBND Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTgngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
1860/QĐ-UBND V/v Ban hành Đề án “ Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”
3790/KH-UBND V/v Triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
2
Hide details for 20/10/202020/10/2020
3773/KH-UBND Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2020-2025).
81/TTr-UBND V.v treo cờ nhân Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
4
Hide details for 19/10/202019/10/2020
3740/KH-UBND Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3368/SKHĐT-KGVX BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 7/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XII) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2020
3755/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020.
3756/UBND-VXNV V.v tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.
2
Hide details for 18/10/202018/10/2020
3738/UBND-VXNV HỎA TỐC. trưng dụng phương tiện phục vụ vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước đến nơi tiếp nhận, cách ly tại các khu y tế tập trung của tỉnh.
3736/UBND-VXNV HỎA TỐC. triển khai kế hoạch tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam từ Đài Bắc (Trung Quốc) về nước cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19.
1
Hide details for 17/10/202017/10/2020
41/2020/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế phối hợp trong quảnlý Nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5
Hide details for 16/10/202016/10/2020
1828/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
1819/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành sửa đổi bổ sung về bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi, chức năng quảnlý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận.
1823/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II tỉnh Ninh Thuận năm 2020
3729/KH-UBND V/v triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3908/VPUB-KTTH V.v triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 của Chính phủ.
2
Hide details for 15/10/202015/10/2020
1812/QĐ-UBND V/v thành lập hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Ninh Thuận năm 2020 và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng..
1805/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.
6
Hide details for 14/10/202014/10/2020
3681/UBND-KTTH V/v ủy quyền ký quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh ngành giáo dục và đào tạo năm 2020.
3704/KH-UBND Tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
3696/UBND-KTTH V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng