Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng  

|Ngày ban hành|Số/Kí hiệu|Trích yếu
1
Hide details for 01/04/202001/04/2020
1058/TB-VPUB HỎA TỐC. tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để phòng chống dịch COVID-19
14
Hide details for 31/03/202031/03/2020
79/BC-UBND V.v Báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 24/3 đến ngày 30/3/2020.
1018/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v cách ly phòng chống dịch Covid-19.
1017/UBND-VXNV (HỎA TỐC)_V.v tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1032/VPUB-VXNV (HỎA TỐC)_V.v Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19
1013/UBND-KTTH V.v tạm dừng hoạt động xổ số, đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng và casino.
81/BC-UBND (HỎA TỐC)_V.v công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1038/VPUB-VXNV V.v tham mưu triển khai Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
1032/UBND-TCDNC (HỎA TỐC)_V.v tổ chức kiểm tra và có biện pháp xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1033/UBND-KTTH (HỎA TỐC)_V.v tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không cần thiết.
9/CT-UBND (HỎA TỐC)_V.v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
436/QĐ-UBND HỎA TỐC. Thành lập Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các tuyến Quốc lộ ra vào địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
435/QĐ-UBND HỎA TỐC. Thành lập Tổ liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
1045/VPUB-KTTH V/v tham mưu nội dung đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giao thêm 26 m2 đất để xây dựng công trình Doanh trại Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
1043/VPUB-TCDNC V/v triển khai thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
10
Hide details for 30/03/202030/03/2020
8/CT-UBND (HỎA TỐC)_V.v quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
1023/VPUB-VXNV (HỎA TỐC)_ V.v báo cáo số lượng tham gia khai báo y tế qua phần mềm NCOVI.
77/BC-UBND Về việc kết quả thi hành Luật Điện ảnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1001/UBND-KTTH Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp.
90/TB-VPUB (KHẨN)_Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020, triển khai kế hoạch ứng phó với hạn hán và sản xuất vụ Hè Thu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
1010/UBND-KTTH V.v tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh trước các diễn biến phức tạp mới của dịch Covid-19.
422/QĐ-UBND V/v điều chuyển xe ô tô của Trung tâm giống hải sản cấp 1 thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT sang Ban Dân tộc quản lý, sử dụng.
420/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải.
994/KH-UBND V.v triển khai nhiệm vụ đảm bảo huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
1005/UBND-KTTH V.v tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1
Hide details for 29/03/202029/03/2020
989/UBND-VXNV V/v tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người (HỎA TỐC)


Trang trước | Trang sau | Trang đầu | Trang cuối | Thu nhỏ | Mở rộng